Phòng Net 185 – 300 triệu

Phòng net 185 – 300 triệu

Việc kết hợp màu sắc mẫu bàn là rất quang trọng đạt được sự hài hòa của phòng game, cũng như tạo sự thu hút mạnh mẽ dành cho game thủ.

Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 1)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 1)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 2)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 2)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 3)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 3)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 4)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 4)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 5)
Phòng net 185 – 300 triệu (mẫu 5)